uzalmak işlik

  1. Öňküsinden uzyn bolmak, öňküsinden uzynlygy artmak.

    • Gum örküçleriniň we ösümlikleriň kölegeleri barha uzalýardylar. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

  2. Köpe çekilmek, köp wagt dowam edilmek, uzak wagta çekilmek.

    • Üç gün üç ýyldan-da beter uzaldy, Ine, bir gün anna agşamy geldi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)