utgaşdyrmak işlik

 1. Birikdirmek, birleşdirmek, goşmak sepleşdirmek.

  • Edebiýatçylar özleriniň joşgunly seslerini parahatçylyk ugrundaky göreş bilen utgaşdyrdylar.

 2. Dogry getirmek, gabatlaşdyrmak.

  • Suwaryşy ösümligiň döwri bilen utgaşdyrmaly. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • utgaşdyran
 • utgaşdyrandygy
 • utgaşdyrdylar
 • utgaşdyrma
 • utgaşdyrmady
 • utgaşdyrmaga
 • utgaşdyrmagy
 • utgaşdyrmagyna
 • utgaşdyrmagynda
 • utgaşdyrmagyny
 • utgaşdyrmagyň
 • utgaşdyrmak
 • utgaşdyrmakda
 • utgaşdyrmakdan
 • utgaşdyrmakdyr
 • utgaşdyrmaklyga
 • utgaşdyrmaklygy
 • utgaşdyrmaklyk
 • utgaşdyrmalar
 • utgaşdyrmalarda
 • utgaşdyrmalaryna
 • utgaşdyrmalaryny
 • utgaşdyrmaly
 • utgaşdyrmalydyr
 • utgaşdyrmany
 • utgaşdyrmanyň
 • utgaşdyrmasy
 • utgaşdyrmasyny
 • utgaşdyrsak
 • utgaşdyryp
 • utgaşdyrypdy
 • utgaşdyrypdyr
 • utgaşdyrypdyrlar
 • utgaşdyrýan
 • utgaşdyrýar
 • utgaşdyrýarlar