urugdaş

[uru:gdaş]

Bir urugdan bolan, urugy bir bolan.

  • Urugdaşlar hemme zatda biri-birlerine kömek bermeli bolupdyrlar. (Orta Asyrlar Taryhy)