urug

[uru:g]

Bir ata-babadan emele gelen nesiller topary, şonuň ýaly-da umuman nesil.

  • Galmady duşmançylyk hiçbir urugda-tirede. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)