urp-adat

[urp-a:dat]

Jemgyýetçilik ahlagyň hemmeler tarapyndan kabul edilen, gadymdan däp bolup galan tertip-düzgüni, däp-dessury.

  • Köne urp-adatlar bilen adamlaryň beýnisini dolduran molla-işanlar dälmidi?! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)