urnamak işlik

  1. Geýime we ş. m. urna etmek, urna urmak, urna tikmek.

  2. Göçme manyda Goşmak, birikdirmek.

    • Eger olary hem onuň üstüne urnasaň, onda size bäşden biri däl-de, altydan birini bermeli. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)