urna

  1. Geýimlik mata azlyk edende geýime urulýa bölek mata.

    • Donuň gysga bolsa, azajyk urna uraýarlar.

  2. Göçme manyda Öňki işin, derdiň üstüne goşulýan goşmaça ýetne.

    • Munuň üstüne hem Soltanjygyň aýdanlary ýagşy urna bolupdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)