ura-ura

Urup-urup, yzly-yzyna urup birsyhly urup.

  • Faşistleri ura-ura kowalap, Dnepriň kenaryna etdik biz. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)