unutmak işlik

Ýatdan çykarmak, huşdan düşürmek.

  • Emma sen bizi unudýarsyň. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem unutmak - unudýar, unudar, unudypdyr.