unudylmak işlik

Ýatdan çykarylmak, huşdan düşürilmek, ýada düşmezlik, ýatlanmazlyk.

  • Bibigülüň unydylmagy mümkin bolmadyk ýalňyşlyk goýberen wagtyndan bäri on ýyldan hem köp wagt geçipdi. («Sowet Edebiýaty», žurnaly)