unlamak işlik

[u:nlamak]

Un goşmak, un sepmek, un garmak.