un

[u:n]

Arpa, bugdaý we ş. m, galla dänelerinden üwelip alynýan poroşok görnüşindäki önüm.

  • Dulunda çuwal dolup duran uny bar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem un - unum, unuň.

bir sanaç uny artyk iýmek

Uly ýaşly bolmak, özüňden kiçilere görä köp bilmek.

  • Garry, sen menden bir sanaç uny artyk iýensiň, sen ýagşa-ýamana düşünmelisiň! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)