umytlanmak işlik

[umy:tlanmak]

Tutan maksadyň amala aşmagyna umyt etmek, tama etmek, umyt baglamak.

  • Parahaçylyk paktynyň bardygyny eşidip, men durmuşdan umytlandym. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Sadap hem Akmyradyň deminiň kä gidip-gelşine umytlanyp, pagtajyk bilen agzyna suw damdyryp otyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)