umumylaşmak işlik

[umu:mylaşmak]

  1. Esasy netijeleri beýan edip, umumy many almak, jemlenmek.

  2. Hususy eýeçilikden umumy eýeçiligine geçmek, köpçülik eýeçiligine geçmek.