ululyk

  1. Kiçi dällik, gabarasy, göwrümi uly bolanlyk.

    • Onuň depesinden garry sazaklaryň ägirt uly şahalary atylan ok ýaly bolup, dazlap geçýärdiler. (B. Seýtäkow, Saýlanan eserler)

    • Garnynyň ululygyndan ýaňa eli aýagyna ýetmeýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Predmetiň ölçegi, göwrümi.

  3. Özünden ulynyň ýagdaýy.

  4. seret ulumsylyk

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ululyk - ululygy.