ulanmak işlik

Bir zatdan peýdalanmak, zadyň haýryny görmek, haýyrlanmak.

  • Naçar aýal-gyza suwun çekdirdi, Şeýdip hyzmatynda ulandy baýlar. (Durdy Gylyç, Goşgular)

  • Bular depginiň iň goldaýjy usuly edip, sosialistik ýaryşy ulanýarlar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)