ulag

Gatnaw etmek, ýük daşamak üçin ulanylýan serişde (at, düýe, maşyn we ş. m.).

  • Olar münüp baran ulaglaryny örkleşdirip, ekerançylyk meýdanyna ýaýrap, özleriniň suw tutmak işlerine başlaýarlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Pagtadan doldurylan haltalar ýola gitmek üçin ulaga garaşýardylar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)