ukyp at

[uky:p]

Bir işi, hereketi ýerine ýetirip bilmäge başarjaňlygy bolan, ukyby bolan.

  • Ýüzläp-ýüzläp zehinli, ukyply ýaşlar Türkmen döwlet uniwersitetine girýärler. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ukyp - ukyby.