ugrukmak işlik

  1. Bir tarapa gönelmek, bir tarapa dogrulanmak.

    • Maşyn göni gündogara ugrukdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Ugra düşmek, herekete gelmek, ýola düşmek.

    • Begenjiň sözi doly ugrukmady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Ugrugan şemal köwsarlap başlady.

    • Olaryň işi ýaňy ugrugyp başlapdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ugrukmak - ugrugýar, ugrugar, ugrugypdyr.