ugrukdyrmak işlik

  1. Bir tarapa göneltmek, bir tarapa dogrulatmak.

  2. Bir işi ýola goýmak, gönükdirmek.

    • Seniň ýalňyşyňy ýüze çykaran, seni dogry ýola ugrykdyran hem şoldur. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

    • Pökgen işleri ugrykdyrandan soň derwezä baka ýüzlendi. (A. Gowşudow, Köpet dagyň eteginde)