ugramak işlik

  1. Ýola düşmek, bir ýana rowana bolmak, gitmek.

    • Aşgabat wekilleri ugran badyna Eziziňkä täze wekil geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Hemmeler işli-işine ugradylar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  2. Bir ugra garşy ýöräp başlamak, gönelmek.

    • Annaguly ýene ýabysyny mytdyldadyp ugrady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Dürnabat öýlerine tarap ugrady. (B. Gurbanow, Duşuşyk)