ugradylmak işlik

Ýola salynmak, bir ýana iberilmek, bir ýana ýollanmak.

  • Oňa birinji ugradylan at duşmanlaryň halkasyny böwsüp geçip bilmese, ikinjini ibermeli. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)