uşak

Dialektal söz seret ownuk 1

  • Uşak ýaplara birnäçe gezek mirap hem bolupdy. Bu gyzyň uşak sürä kowalaşyşyna seret-le! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uşak - uşagy.