uýgunlaşdyrmak işlik

  1. Täze şertlere, täze ýagdaýlara öwrenişdirmek.

    • Olary biziň howamyza uýgunlaşdyrmak, ilki bada bize örän kyn düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýerli şertlere endik etdirmek.