uçramak uç·ra·mak işlik

 1. Duş gelmek, duşmak, sataşmak.

 2. Duçar bolmak, sezewar bolmak, sataşmak, ýolukmak.

  • Bu biçäre bir bela uçran bolara çemeli. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Üsti açyk harabalarda bularyň hemmesi öýken keseline uçrar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • uçrady
 • uçradyk
 • uçradylar
 • uçradym
 • uçradyň
 • uçradyňmy
 • uçrajagyna
 • uçrajak
 • uçrajakdygynyň
 • uçraly
 • uçramady
 • uçramagy
 • uçramagymyzyň
 • uçramagyna
 • uçramagyny
 • uçramagynyň
 • uçramagyň
 • uçramagyňy
 • uçramak
 • uçramakdan
 • uçramaklary
 • uçramaklarynyň
 • uçramaly
 • uçraman
 • uçramanyň
 • uçramaz
 • uçramazdan
 • uçramazyndan
 • uçramaýandygyny
 • uçramaýanyny
 • uçran
 • uçranda
 • uçrandan
 • uçrandygy
 • uçrandygyny
 • uçrandyr
 • uçranlar
 • uçranlara
 • uçranlary
 • uçranlaryndan
 • uçranok
 • uçrany
 • uçranym
 • uçranymyzdan
 • uçranyny
 • uçranyň
 • uçrap
 • uçrapdy
 • uçrapdym
 • uçrapdyr
 • uçrapdyrlar
 • uçrar
 • uçrardy
 • uçraryn
 • uçrarys
 • uçrasa-da
 • uçrasam
 • uçrasaňyz
 • uçraýan
 • uçraýanlar
 • uçraýanlarda
 • uçraýany
 • uçraýar
 • uçraýardy
 • uçraýarlar
 • uçraýma