uçgur uç‧gur 1

Balagyň we ş. m. zadyň çermeginiň içinden geçirilip daňylýan bag, ýüp.

  • Ol geýen eşigini, balagynyň uçguryny, çarygynyň bagyny süýräp, hopul-sopul gezerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

uçgur uç‧gur 2

Çalt uçýan, gaty uçýan, uçagan.

  • Şol pursatda asmanda kiçi hilli, uçgur samolýotyň sesi peýda boldy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • uçgurlar
  • uçgury
  • uçguryna
  • uçguryny
  • uçgurynyň
  • uçguryň