uçgur 1

Balagyň we ş. m. zadyň çermeginiň içinden geçirilip daňylýan bag, ýüp.

  • Ol geýen eşigini, balagynyň uçguryny, çarygynyň bagyny süýräp, hopul-sopul gezerdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

uçgur 2

Çalt uçýan, gaty uçýan, uçagan.

  • Şol pursatda asmanda kiçi hilli, uçgur samolýotyň sesi peýda boldy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)