uçganak uç‧ga‧nak

Ýagýan garyň ýa-da şoňa meňzeş zatlaryň ownujak bölejikleri.

  • Gözeljigiň häzir akyly ýetmese-de garaja gözlerini tegeläp, aýnanyň ýüzüne köwsarlap degýän gar uçganaklaryna, ondan aňyrdaky garaňkylygyň jümmüşine mönlerlip seredişinden bir zady syzýandygy bellidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uçganak - uçganagy.


Duş gelýän formalary
  • uçganagy
  • uçganaklar
  • uçganaklary
  • uçganaklaryna