uçastok

  1. Çäklendirilen belli bir ýer bölegi.

    • Şu ýeri tohumlyk üçin niýetlenen uçastok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Administratiw-territorial bölünişik.

  3. Harby bölümleriň söweşýän zonasy, frontuň bir bölegi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uçastok - uçastogy.