tymsal tym‧sal

[tymsa:l]

Mysal hökmünde getirilýän, aýdylýan gysgajyk gürrüň.

 • Ýönekeý türkmen adamy Keminäni özüniň ýakyn bir goragçysy hasabynda ondan häli-şindi tymsallar getirýär. («Edebiýat»)

 • Dilime gelip dur uzak bir tymsal. Her kimiň elinde gazet hem žurnal. (Durdy Gylyç, Goşgular)

 • Atalaryň tymsaly: «it üýrer kerwen geçer». (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tymsala
 • tymsalda
 • tymsaldan
 • tymsallar
 • tymsallara
 • tymsallarda
 • tymsallardyr
 • tymsallary
 • tymsallarynyň
 • tymsallaryň
 • tymsallaryňdyr
 • tymsally
 • tymsalmyş
 • tymsaly
 • tymsalyň