tyňkarmak tyň‧kar‧mak işlik

Tyňky bolmak, doly we etli-ganly bolmak, dykyz bolmak, gabarmak.

  • Onuň ýodaşy gysga boýly, tyňkaryp duran bir adamdy.


Duş gelýän formalary
  • tyňkarmak
  • tyňkaryp