tutluşmak işlik

  1. Göreşmek üçin biri-biriňi oňaýly tutmak, biri-biriň bilen garpyşmak.

    • Hatda itler bilen möjegiň tutluşan ýerleri hem bildirip durdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

    • Pälwanlar biri-biri bilen tutluşýarlar. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Göçme manyda Jedelli dawalaşmak, salyşmak.