tutaşmak işlik

  1. Ot almak, ýanmak.

    • Abdy edil tutaşyp barýan oduň içine ýykylaýsa nätjek! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  2. Peýda bolmak, başlamak.

    • Bularyň dawalarynyň nämeden başlap, nähili tutaşandygynyň anygyna ýetdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)