tussaglyk

Tussagda bolmaklyk, tussaga salynmaklyk, azatlykdan mahrumlyk.

  • Köp sanly tussaglyklar-da, sürgünler we yzarlamaklar-da, tükeniksiz kynçylyklar-da onuň erkini syndyryp bilmedi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tussaglyk - tussaglygy.