turuşmak işlik

 1. Oturan ýerinden aýak üstüne galyşmak, örüşmek.

  • Obadan getirilen itler hem ysyrganyşyp, ýerinden turuşdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Oýanyşmak, örüşmek.

  • Myhmanlar turşup başladylar.


Duş gelýän formalary
 • turuşdylar
 • turuşmaga
 • turuşmandym
 • turuşmazlyga
 • turuşyp