turuşmak işlik

  1. Oturan ýerinden aýak üstüne galyşmak, örüşmek.

    • Obadan getirilen itler hem ysyrganyşyp, ýerinden turuşdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Oýanyşmak, örüşmek.

    • Myhmanlar turşup başladylar.