turşumtyk

Birneme turşy bolan, çalaja turşy.

  • Mylaýym bahar şemaly ýowşan, bozagan bilen garaganyň turşumdyk ysyny garyşdyryp getirýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem turşumtyk - turşumtygy.