tundra

Polýar oblastlaryndaky ownuk ösümlikli batgalyk giňişlikler.

  • Tundranyň depejiklerinde ösýän daraýy güller. («Mydam taýýar» gazeti)