tumşuk

 1. Haýwan kellesiniň burun, agyz ýerleşen bölegi.

  • Men ony garbap aldym-da, aýynyň tumşugyna dürtdüm. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Göçme manyda Ýüz (adam hakda).

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tumşuk - tumşugy.

tumşugyňy ýokary tutmak

Özüňi hondan bärsi, ulumsy tutmak.

 • Tumşugyny ýokary tutup, naharhananyň potologyny gözden geçirdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • tumşuga
 • tumşugy
 • tumşugyma
 • tumşugymy
 • tumşugymyň
 • tumşugyna
 • tumşugynda
 • tumşugyndan
 • tumşugyny
 • tumşugynyň
 • tumşugyňa
 • tumşuklar
 • tumşuklary
 • tumşuklarynda
 • tumşuklaryny
 • tumşukly
 • tumşukmy