tozdurmak işlik

  1. Emläksiz, mal-mülksüz goýmak, ýok etmek, dargatmak, batyrmak.

  2. Göçme manyda Geýip köneltmek, geýip ýyrtmak, dargatmak.

    • Iki sany täze köwşi tozdurdym.