torgaý

Zoologiýa Seçeler otrýadyndan bolan, çyrlaga meňzeş, üpüklije saýraýan guş.

  • Boz meýdanda torgaýlar jyz-jyz edip saýraşýar. (Ata Köpek Mergen, Saýlanan eserler)

  • Onuň göwnüne bolmasa, torgaýlar-da sazyň sesi bilen saýraýan ýaly duýulýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)