torba

[to:rba]

Içine dürli zat salmak üçin ýörite dokalýan gap.

 • Diwarlaryň ýüzüne uzyn seçekli haly torbalar, haly çuwallar gerlipdir. Hoşgeldi goş torbasyny aldy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • torbada
 • torbadaky
 • torbadan
 • torbalar
 • torbalary
 • torbalaryna
 • torbalaryndan
 • torbalaryň
 • torbaly
 • torbalylary
 • torbalylaryň
 • torbama
 • torbamdan
 • torbany
 • torbanyň
 • torbasy
 • torbasyna
 • torbasynda
 • torbasyndan
 • torbasyny
 • torbasynyň
 • torbaňy
 • torbaňyzy