topuklyk to‧puk‧lyk

Gepleşik dili Topugyň ýerleşýän ýeri, orny.

  • Suw köp bolsa adamyň topuklygyna çykjakdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem topuklyk - topuklygy.


Duş gelýän formalary
  • topuklygyna