topuk to‧puk

Anatomiýa Ökje bilen injik süňküniň birigen ýerindäki iki tarapa tokgaryp duran süňk.

 • Kenarynyň birnäçe ýerleri topugyndan ýokary çykmaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Dünýäni suw alsa-da onuň topugyna çykjak däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem topuk - topugy.


Duş gelýän formalary
 • topuga
 • topugydyr
 • topugyma
 • topugymdan
 • topugyna
 • topugynda
 • topugyndan
 • topugyndanam
 • topugyny
 • topugynyň
 • topugyň
 • topugyňdan
 • topukdan
 • topuklary
 • topuklaryna
 • topukly
 • topuklygyna
 • topukça