toprak top‧rak

 1. Ýeriň üstki gatlaryny emele getirýän massa, topur.

  • Zyýanly duzlaryň toprakda artykmaç saklanmagy pagtaçylyga ägirt uly zyýan ýetirýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Biziň topragymyz altyna barabar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Ýer, ýurt.

  • Bu meniň Watanymdyr, meniň mähriban topragymdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem toprak - topragy.


Duş gelýän formalary
 • topraga
 • topragam
 • topragy
 • topragy-da
 • topragydy
 • topragydyr
 • topragym
 • topragymda
 • topragymdyr
 • topragymyz
 • topragymyza
 • topragymyzda
 • topragymyzdan
 • topragymyzy
 • topragymyzyň
 • topragymyň
 • topragyn
 • topragyna
 • topragynda
 • topragyndaky
 • topragyndan
 • topragyny
 • topragynyň
 • topragyň
 • topragyňa
 • topragyňdan
 • topragyňy
 • toprakda
 • toprakdaky
 • toprakdan
 • toprakdy
 • toprakdygyna
 • toprakdygyny
 • toprakdyr
 • topraklar
 • topraklar-da
 • topraklara
 • topraklarda
 • topraklardaky
 • topraklardan
 • topraklardyr
 • topraklary
 • topraklary-da
 • topraklarydyr
 • topraklarymyzda
 • topraklarymyzdan
 • topraklaryn
 • topraklaryna
 • topraklarynda
 • topraklaryndaky
 • topraklaryndan
 • topraklaryny
 • topraklarynyň
 • topraklarynyňky
 • topraklaryň
 • topraklaýyn
 • toprakly
 • topraklydyr
 • topraksyz