topbak

Adamlaryň, haýwanlaryň ýa-da predmetleriň bir ýere üýşen üýşmegi, topar.

  • Adamlar hem atlaryň gelýän ugruna baka topbagy bilen öňe süýşmäge başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem topbak - topbagy.