ton

 1. Belli bir belentlikdäki ses.

 2. Göçme manyda Gepleşik aýratynlygy, äheň.

  • Kümüş gidip barşyna aladasyz ton bilen hiňlenýär. («Güneşli Türkmenistan»)

  • Onuň sözüniň tony üýtgedi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem ton - tonum, tonuň.


Duş gelýän formalary
 • tona
 • tonda
 • tondaky
 • tondan
 • tonlar
 • tonlara
 • tonlardaky
 • tonlary
 • tonlaryna
 • tonlaryny
 • tonlarynyň
 • tonlaryň
 • tonluk
 • tonunda
 • tonuny
 • tonunyň
 • tonuň
 • tony