toýunsow

Toýun garyndyly, toýun gatyşykly.

  • Orazgül hernä şu toýunsow ýerler ýüzümizi gyzdyraýmasa ýagşydyr? («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • toýunsowdyr