toýnuk

Aşak ujundan tutar ýaly edilip, kesilip alnan şaha, haçja.

  • Bu şaha ýaýyma oňat toýnuk boljak. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Ýüp syrylyp, toýnukdan geçer. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem toýnuk - toýnugy.


Duş gelýän formalary
  • toýnuga
  • toýnugyny
  • toýnukdan