toýlanmak işlik

Toý edilmek, toý geçirilmek, dabaralanmak.

  • Beýik Watançylyk urşy ýeňiş bilen toýlandy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)