titretmek işlik

  1. Nähoşluk ýa-da näsaglyk zerarly bedeniňi sandyratmak, endiretmek galpyldatmak.

    • Ýarasynyň agyrysy onuň deşli göwresini titredýärdi. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  2. Zarba ýa-da ýeliň güýji we ş. m. zerarly yraň atdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem titretmek - titredýär, titreder, titredipdir.