tisginjiremek işlik

Duýdansyzlykda çalarak tisginmek.